June 7, 2023

พระผีปอบจำวัด

พระสิงห์เป็นพระหนุ่มที่มีจิตใจใฝ ในทางเวทธยาคมอย่างแรงกล้าตั้งแต่บวชเป็นพระ เขาก็รับเอาสารพัดอักขระเลขยันต์เข้าสู่ผิวกาย หนำซ้ำยังเฝ้าท่องบทสวดมนต์รวมถึงพระคาถานับสิบนับร้อยบทก่อนนอน หรือทุกครั้งที่มีเวลาว่าง เรียกว่าหนังสือมนต์พิธีเล่มหนาปกเหลือง ในนั้นคาถาบทไหนสวดแบบใด เขาสามารถท่องได้อย่างแม่นยำถูกต้อง ฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่เปลี่ยนแปลงสถานะจากปุถุชนคนธรรมดาเข้ามาสู่อ้อมอกของผ้าเหลือง สิ่งที่พระใหม่ทั้งหลายต้องเจอ คือเรื่องการท่องหนังสือที่ยากแสนยาก พระสิงห์ผ่านด่านนั้นไปได้ไม่ต้องกังวล “พระสิงห์กล่าว “...